ระบบเสียงคือกลุ่มของส่วนประกอบที่ใช้สร้างสัญญาณเสียง ซึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับการแปลงคลื่นเสียงเป็นสัญญาณไฟฟ้า ระบบเสียงถูกนำมาใช้ในแอพพลิเคชั่นมากมาย รวมถึงการบันทึกเสียง การออกอากาศ และความบันเทิง ระบบเสียงมีตั้งแต่ลำโพงตัวเดียวไปจนถึงลำโพงหลายตัวและอุปกรณ์อื่นๆ เช่น เครื่องขยายเสียงหรือตัวประมวลผลสัญญาณดิจิตอล — เสียงเป็นคำกว้างๆ ที่ใช้อธิบายอุปกรณ์ประเภทใดก็ได้ที่ทำหน้าที่ขยายเสียง คำนี้มักใช้ในการอ้างอิงถึงอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ลำโพง […]