เครื่องโกนหนวดไฟฟ้า ใบมีดเหลาตัวเองเป็นคุณสมบัติที่จะลับตัวเองหลังการใช้งานแต่ละครั้ง วิธีนี้จะช่วยให้คุณโกนได้เกลี้ยงเกลาและเกลี้ยงเกลาทุกครั้ง ใบมีดแบบลับคมในตัวประกอบด้วยสองส่วน: คมตัดและที่ลับคม คมตัดกำจัดขนในขณะที่เครื่องเหลาปรับคมตัดใหม่เพื่อให้คมขึ้นทุกครั้งที่ใช้งาน — ใบมีดแบบลับคมในตัวเป็นคุณสมบัติใหม่ที่ใช้ได้กับเครื่องโกนหนวดไฟฟ้า คุณสมบัตินี้ช่วยให้ใบมีดลับคมได้เองหลังการใช้งานแต่ละครั้ง ช่วยให้โกนได้เกลี้ยงเกลาและเกลี้ยงเกลาทุกครั้ง ใบมีดแบบลับคมในตัวทำให้ผู้ใช้ดูแลรักษาเครื่องโกนหนวดได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องซื้อใบมีดใหม่อย่างต่อเนื่องหรือผ่านกระบวนการลับคมด้วยตนเอง ใบมีดแบบลับคมในตัวเป็นหนึ่งในคุณสมบัติใหม่ล่าสุดของเครื่องโกนหนวดไฟฟ้า และยังไม่มีให้บริการในทุกรุ่น — ใบมีดของเครื่องโกนหนวดไฟฟ้ามีความคมชัดในตัว […]