ตัวเชื่อมต่อเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของข้อมูลและแอปพลิเคชันภาพและเสียง อนุญาตให้มีการเชื่อมต่อช่วงต่างๆ ที่สามารถใช้เพื่อส่งข้อมูลจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ตัวเชื่อมต่อได้รับการออกแบบมาเพื่อทำสิ่งนี้อย่างปลอดภัย นอกจากนี้ยังได้รับการออกแบบสำหรับสภาพแวดล้อมประเภทต่างๆ เช่น บ้านหรือที่ทำงาน — ตัวเชื่อมต่อเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของปลั๊ก เป็นส่วนประกอบชายที่เชื่อมต่อกับส่วนประกอบหรือลวดเพศหญิง ขั้วต่อมักทำจากโลหะ พลาสติก หรือยาง — ปลั๊กเป็นส่วนประกอบชายที่เชื่อมต่อกับส่วนประกอบหญิงหรือเต้ารับ […]