1 min read 0

เครื่องซีลสูญญากาศ

เครื่องซีลสูญญากาศเป็นเครื่องที่เอาอากาศออกจากถุงเพื่อสร้างผนึกสุญญากาศ ใช้ได้ทั้งแบบใช้มือหรือแบบไฟฟ้า แต่เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้ใช้เครื่องซีลสูญญากาศแบบไฟฟ้า — การปิดผนึกสูญญากาศช่วยลดปริมาณออกซิเจนในถุง นี้ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียแอโรบิกซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้อาหารไม่ดี การปิดผนึกสูญญากาศสามารถทำได้โดยใช้เครื่องปิดผนึกสูญญากาศเฉพาะ เครื่อง: เครื่องปิดผนึกสูญญากาศเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเอาอากาศออกจากถุงหรือภาชนะและปิดผนึก เป้าหมายของกระบวนการนี้คือการลดระดับออกซิเจนและป้องกันการเน่าเสีย — การปิดผนึกสูญญากาศเป็นเทคนิคที่เอาอากาศออกจากถุง ซึ่งช่วยลดปริมาณออกซิเจนในถุง ซึ่งยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียแอโรบิกซึ่งมีหน้าที่ทำให้อาหารเน่าเสียได้เร็ว […]