เครื่องวิดีโอเกม คอนโซลวิดีโอเกมแตกต่างจากคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลตรงที่มีอินพุตทีวีและตัวควบคุมเกมแทนการป้อนข้อมูลด้วยแป้นพิมพ์และเมาส์ คอนโซลแรกถูกคิดค้นโดย Ralph H. Baer ในปี 1966 และถูกเรียกว่า “Brown Box” ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น Magnavox Odyssey ซึ่งเป็นคอนโซลหน้าแรกเครื่องแรกที่ใช้ตลับหมึก […]