เครื่องเสียง

ระบบเสียงคือกลุ่มของส่วนประกอบที่ใช้สร้างสัญญาณเสียง ซึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับการแปลงคลื่นเสียงเป็นสัญญาณไฟฟ้า ระบบเสียงถูกนำมาใช้ในแอพพลิเคชั่นมากมาย รวมถึงการบันทึกเสียง การออกอากาศ และความบันเทิง ระบบเสียงมีตั้งแต่ลำโพงตัวเดียวไปจนถึงลำโพงหลายตัวและอุปกรณ์อื่นๆ เช่น เครื่องขยายเสียงหรือตัวประมวลผลสัญญาณดิจิตอล

เสียงเป็นคำกว้างๆ ที่ใช้อธิบายอุปกรณ์ประเภทใดก็ได้ที่ทำหน้าที่ขยายเสียง คำนี้มักใช้ในการอ้างอิงถึงอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ลำโพง หูฟัง และไมโครโฟน

อุปกรณ์เสียงเป็นคำกว้างๆ ที่สามารถอ้างถึงอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือวัตถุใดๆ ที่ขยายเสียง อุปกรณ์เหล่านี้มักถูกเรียกว่า ลำโพง หูฟัง และไมโครโฟน

เครื่องเสียงใช้งานได้หลากหลาย

ตัวอย่างเช่น สตูดิโอบันทึกเสียงใช้อุปกรณ์เสียงเพื่อบันทึกการแสดงสดและสร้างอัลบั้ม ในกรณีอื่นๆ คุณอาจใช้เพื่อฟังเพลงหรือชมภาพยนตร์

Leave a Reply